Gönderen Konu: E Plan ile Çizilmiş 32 Adet Kumanda Soru ve Cevapları  (Okunma sayısı 22386 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı Mesut PÜRMÜSLÜ

İdeal bir kumanda devresinin çizimin de olması gereken koruma elemanlarının ve de  IEC normun da hazırlanmış kumanda devre şemalarında kullanılan sembollerin detay ve örneklerini çoğaltmak amaç  edinilmiştir.1.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 15 sn. sonra kendiliğinden duracak.
2.Start butonuna basıldıktan 15 sn. sonra motor kendiliğinden çalışacak.3.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 10 sn. sonra duracak. Durduktan 10 sn. sonra tekrar
çalışacak. (İki zaman rölesi kullanılacak.)


4.Starta basıldıktan 15 sn. sonra motor çalışacak, 15 sn. sonra duracak, 15 sn. sonra tekrar çalışacak. Bu
şekilde çalışması stoba basıncaya kadar devam edecek.


5.Starta basıldıktan 15 sn. sonra 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. 15 sn. sonra 1. motor duracak,
15 sn sonra 2. motor duracak. 15 sn sonra 1. motor çalışacak. Sistem stoba basıncaya kadar bu şekilde
devam edecek6.Starta basıldığında iki motor da çalışacak. Starttan elimizi çektiğimizde 1. motor duracak. 2. motor
çalışmaya devam edecek. Stop butonu çalışmakta olan 2. motoru durduracak.7.Starta basıldığında motor hemen çalışacak, 20 sn. sonra kendiliğinden duracak. (Zaman rölesinin sadece
normalde açık kontağı kullanılacak.)


8.Bir start, bir stop butonu kullanılacaktır. Starta basıldığında 1. motor çalışacak, 10 sn. sonra 1. motor
duracak 2. motor çalışmaya başlayacaktır.Stoba basıldığında 2. motor duracaktır.


9.Starta 1. basışta M1 ,2. basışta M2 çalışsın.10.Starta basıldığında 1. motor, 15 sn. sonra 2. motor çalışacak. Stoba basıldığında 3. motor çalışacak.20
sn. sonra 3. motor kendiliğinden duracak. Sistem tekrar başlama durumuna gelecek.

11.1.Starta basıldığında 1. ve 2. motor aynı anda çalışacak. 2. Starta basıldığımda 1. motor devreden
çıkacak, 2. motor çalışmaya devam edecek. Sistem stoba basıncaya kadar devam edecek.


12.Starta basıldıktan 10 sn sonra motor çalışacak. (Zaman rölesinin sadece normalde kapalı kontağı var.)
13.Starta basıldığında 1. motor hemen çalışacak. 10 sn. sonra 1. motor duracak, 2. motor başlayacak.
Sistem stoba basılıncaya kadar devam edecek. (Yani motorlar10 sn. çalışıp duracaklar.)


14.İleri butonuna basılınca 1. motor15 sn. ileri yönde çalışacak. 15 sn. sonra duracak. Geri butonuna
basılınca geri yönde dönmeye başlayacak. İki yollu (jog) butonuna basılınca 2. motor geri yönde
çalışacak. 1. ve 2. motor geri yönde çalışmaya devam edecek.15.Her iki motor birlikte çalışmasın. 1. Starta basıldığında 1. motor çalışsın. Çalışan 1. motor stop veya 2.
starta basılınca dursun. 2. starta basıldığında 2. motor çalışsın ve ayarlanan süre sonunda 2. motor
kendiliğinden dursun.

16.Starta basıldığında yalnız 1. motor çalışacak. Stoba basıldığında 1. motor duracak 2. motor çalışmaya
başlayacak. 2. motor 10 sn. çalıştıktan sonra kendi kendine duracak. İki motor beraber çalışmayacak.
17.Bir stop iki startla 2 adet 3 fazlı asenkron motora kumanda edilecektir.
1. starta basıldığında 1. motor hemen çalışacak, 10 sn. sonra 2. motor çalışacak, 1. motor duracak.
10 sn. sonra 2. motor çalışacak 1. motor duracak. Sistem stoba basıncaya kadar devam edecek. 2. starta basıldığında 1. sistem duracak 2.motor 10 sn. çalışıp 10 sn. sonra duracak. Stoba basıncaya kadar bu işlem devam edecek

18.İki ayrı yerden kumanda edilen, ileri- geri çalışan motor devresi
19.Trafik ışıkları devresi (kırmızı, kırmızı+sarı, yeşil, yeşil+sarı, kırmızı)
20.Üç adet 3 fazlı asenkron motor iki start butonu ile çalıştırılacak, iki stop butonu ile durdurulacaktır. 1.
motor çalışıyorsa 3. motor çalışmayacak, 3. motor çalışıyorsa 1. motor çalışmayacaktır. 2. motor 1. motor
çalıştıktan 15 sn. sonra, 3. motor çalıştıktan 30 sn. sonra otomatik olarak çalışacaktır.

21.Starta basıldıktan 10 sn. sonra 1. motor çalışacak. 10 sn. sonra 2. motor çalışacak. 10 sn. sonra 1. ve 2.
motor duracak 3. motor çalışacak. DF butonuna basıldığında 3. motor aniden duracak.


22. Başlatma butonuna basıldığında motor periyodik olarak 1 dakika çalışacak, 1 dakika duracaktır.
Motorun bu şekilde çalışması durdurma butonuna basıncaya kadar veya aşırı akım rölesi atıncaya kadar
sürecektir. Durdurma butonuna basınca veya aşırı akım rölesi attığında motor duracaktır.

23. Başlatma butonuna basıldığında 1. Motor hemen, 60 sn sonra da 2. motor çalışacaktır. Motor 75 sn
çalıştıktan sonra 1. Motor ile beraber duracaktır. 1. Motorun aşırı akım rölesi attığında bütün sistem, 2.
Motorun aşırı akım rölesi attığında ise sadece 2. Motor duracaktır.24.Başlatma butonuna basıldığında 1. motor hemen, 2. motor 30 sn sonra ve 3. motor 2.motor çalıştıktan
20 sn sonra çalışacaktır. Durdurma butonuna basıldığında veya 1. Motor durduğunda bütün motorlar
duracak, 2. Motor durduğunda 1. Motor çalışmaya devam edecek, fakat 3. Motor duracaktır. 3. Motor
durduğunda ise diğer motorlar çalışmaya devam edecektir. Her motor için bir aşırı akım rölesi
kullanılacak ve A.A kontağı kendi kontaktör devresine bağlanacaktır.
25.Her motor ayrı başlatma ve durdurma butonlarıyla çalıştırılıp, durdurulacaktır. Her motor, kendinden
önceki motor çalışmadıkça çalışamayacaktır. Yani birinci motor çalıştırılmadıkça ikinci, ikinci motor
çalışmadıkça üçüncü motor çalıştırılamayacaktır. Her motor için bir aşırı akım rölesi kullanılacak ve röle
kontağı kendi kontaktör devresine bağlanacaktır. Hangi motorun aşırı akım rölesi atarsa, o motor ve
ondan sonraki bütün motorlar duracaktır.


26. Üç fazlı bir asenkron motor periyodik olarak ileri ve geri yönde aşağıdaki esaslara göre
çalıştırılacaktır. Start butonuna basıldığında motor ileri yönde çalıştırılacaktır. 60 sn sonra motor otomatik olarak
duracaktır. 16 sn bekledikten sonra geri yönde çalışacaktır. 60 sn geri yönde çalıştıktan sonra motor otomatik
duracaktır.15 sn bekledikten sonra ileri yönde çalışacaktır. İşlem periyodik olarak stop butonuna basıncaya kadar
devam edecektir. Devir yönü değiştirmede elektriksel kilitleme uygulanacaktır.27. Üç fazlı iki asenkron motor aşağıdaki esaslara göre yol verilecektir.
• Start butonuna bastığımızda her iki motorda çalışmaya başlayacaktır.
• 40 sn sonra her iki motorda duracaktır.
• 20 sn sonra ikinci motor ters yönde çalışmaya başlayacak tır.
• 40 sn sonra ikinci motorda duracaktır.
• Ayrıca sistem stop butonuna basıldığında veya motorların aşırı akım rölesi attığında duracaktır.


28. Üç adet asenkron motor aşağıdaki şekilde çalıştırılacaktır.
• Start butonuna basınca 1. Motor hemen, 2. Motor 3 dakika sonra çalışacaktır.
• Motor çalıştıktan 2 dakika sonra 3. Motor çalışacak, aynı anda 2. Motor duracaktır.
• Hangi motorun termiği atarsa sistem duracaktır.


29. Üç adet asenkron motor bir adet start butonuyla aşağıdaki gibi çalıştırılacaktır.
• Start butonuna 1. Kez bastığımızda M1 motoru çalışmaya başlayacak, elimizi butondan
çektiğimizde çalışmaya devam edecek.
• Start butonuna 2. Kez bastığımızda M2 motoru da çalışmaya başlayacaktır.
• Start butonuna 3. Kez bastığımızda M3 motoru da çalışmaya başlayacaktır.
• Start butonuna 4. Kez bastığımızda motorların hepsi duracaktır.
• Start butonuna 5. Kez bastığımızda M1 motoru yeniden çalışmaya başlayacaktır.
Bu çalışma periyodik olarak devam edecektir. Gerekli güç ve kumanda şemasını çiziniz.30. Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak isteniyor.
• Motor her iki devirde de kalkınabilecek.
• Düşük devirden yüksek devire geçebilecek.
• Yüksek devirden düşük devire geçemeyecektir.
Bu koşulları sağlayan güç ve kumanda şemasını çiziniz.31. Tek sargılı iki devirli sabit güçlü bir motoru aşağıda belirtilen şartlarda çalıştırılmak isteniyor.
• Motor sadece düşük devirde kalkınabilecek.
• Düşük devirden yüksek devire geçebilecek.
• Yüksek devirden düşük devire geçebilecek.Bu koşulları sağlayan güç ve kumanda şemasını çiziniz.


32.Üç fazlı asenkron motoru yol alma süresince hiç akımını kesmeden otomatik yıldız-üçgen yol
verilecektir.

• Başlatma butonuna basıldığında asenkron motor yıldız bağlı olarak çalışmaya başlayacak ve bir
süre sonra motor normal devrine henüz ulaşmadan R dirençleri yıldız olarak motor sargılarına
paralel bağlanacaktır.

• Bundan bir süre sonra motor normal devrine ulaştığında, yıldız bağlantıdan üçgen bağlantıya
geçişte; önce yıldız kontaktörü devreden çıkacak bu anda motor R dirençleri üzerinden üçgen
bağlanacak, sonra üçgen devreye girecek böylece R dirençleri kısa devre edilerek devreden
çıkacak ve motorda üçgen bağlanacaktır.

• Motor ayrıca termik aşırı akım rölesiyle korunacaktır.

« Son Düzenleme: 02 Ocak 2021, 22:43:05 Gönderen: Mesut PÜRMÜSLÜ »
Bundan daha iyi nasıl olur?
Daha başka neler mümkün?